top of page
grafika-na-web-04_edited.jpg

Velká síť - mnoho autonomních lokací, redundantní páteř

Příklad instalace

Příklad - Velká síť - mnoho autonomních lokací: Clients

Klient

Klientem byl poskytovatel internetu starající se o více než 8.000 koncových zákazníků.

Popis struktury sítě

Pilíře sítě ISP, na které dbal majitel a ředitel, jsou redundance a autonomie jednotlivých částí.

Síť byla postavena na několika 10Gb konektivitách vyvedených ve čtyřech obcích. O každá konektivitu se staral hraniční router. Mezi hraničními spoji byla vystave redundantní L3 síť, tak aby v případě výpadku jakékoliv konektivity koncový uživatelé nic nepocítili.


O překlad adres se staralo 40 NAT routerů. Z nich se konektivita rozváděla dál až ke koncovým zákazníkům. 

Struktura sítě + DR řešení

20200109 Diagrams for case studies-krato
Příklad - Velká síť - mnoho autonomních lokací: Image

Technické řešení

Pro účely DR je třeba monitorovat před i za NATem.
Jako řešení jsme zvolili kombinaci dvou přístupů.
Veřejný provoz na hraničních routerech jsme monitorovali pomocí pěti sond a pasivních optických TAPů.
Pro privátní provoz byly nainstalovány na všech 40 NAT routerů utility, která exportovaly Netflow v9.
To znamená žadná investice do hardware.
Všechny data se sbírají na centrálním kolektoru.

Hlavní benefity

  • Efektivní řešení pro síť se zajímavou strukturou a filozofií

  • Pasivní sondy na hranici, které ovlivnily chod sítě

Příklad - Velká síť - mnoho autonomních lokací: Clients

Kontakt

+420 734 785 507

Příklad - Velká síť - mnoho autonomních lokací: Contact
bottom of page