top of page
grafika-na-web-05_edited.jpg

Velká síť - devět regionů

Příklad instalace

Příklad - Velká síť - devět regionů: Clients

Klient

Klientem byl poskytovatel internetu v západních Čechách starající se o skoro 10.000 koncových zákazníků. Klient poskytoval připojení nejen soukromým osobám ale i větším kancelářím a podnikům.

Popis struktury sítě

Síť byla postavena na několik 10Gb konektivitách vyvedených na několik regionech. O překlad IP adres v každém z devíti regionů se staral NAT router připojen k hlavnímu switchi. Ze switche se konektivita rozváděla dál do periferie až ke koncovým zákazníkům.

Struktura sítě + DR řešení

20200109 Diagrams for case studies-nordi
Příklad - Velká síť - devět regionů: Image

Technické řešení

Pro účely DR je třeba monitorovat privátní i veřejný provoz.
Jako řešení pro devět regionů jsme zvolili devět sond, které monitorovali provoz odkloněný pomocí port mirroringu před i za NATem. Data o IP tocích ze všech regionů se sbírají na centrálním kolektoru.

Hlavní benefity

  • Nákladově efektivní řešení pro velkou síť 

  • Redundance dat uložených v regionu a na centrálním kolektoru

  • Řešení prošlo auditem i po akvizici ISP operátorem

Příklad - Velká síť - devět regionů: Clients

Kontakt

+420 734 785 507

Příklad - Velká síť - devět regionů: Contact
bottom of page