top of page
grafika-na-web-03_edited.jpg

Obvyklá instalace

Příklad instalace

Příklad - Obvyklá instalace: Clients

Klient

Klientem byl poskytovatel internetu ve středních Čechách s cca 2000 koncových zákazníků.

Popis struktury sítě

Síť byla postavena na 10Gb konektivitě. Na hraničním routeru probíhal překlad IPv4 adres. Mezi NAT routerem
a hlavních switchem byla 10Gb optická linka. Ze switche se konektivita rozváděla dál do periferie až ke
koncovým zákazníkům klienta.

Struktura sítě + DR řešení

20200109 Diagrams for case studies-coufa
Příklad - Obvyklá instalace: Image

Technické řešení

Pro účely DR je třeba monitorovat privátní i veřejný provoz.
Jako řešení jsme zvolili sondu se čtyřmi 10Gb porty a dva pasivní optické TAPy, které byli umístěny před i za NATem. Všechny data se sbírají na centrálním kolektoru.

Hlavní benefity

  • Pasivní sondy, které ovlivnily chod sítě

  • Rychlá instalace

  • 100% sběr dat o IP tocích

Příklad - Obvyklá instalace: Clients

Kontakt

+420 734 785 507

Příklad - Obvyklá instalace: Contact
bottom of page